מטריצת תעריפי הנסיעות

יש לבחור את הקו הרצוי וסוג התעריף (רגיל או תושב ותיק).

במטריצת תעריפי הנסיעות בקו שתופיע למטה, ניתן לנווט באמצעות העכבר לקבלת תעריף הנסיעה עבור תחנות עליה וירידה שונות לאורך מסלול הקו.