מידע לנוסע - תעריפי הנסיעות

יש לבחור את הקו הרצוי וסוג התעריף (רגיל או תושב ותיק).
בטבלת התעריפים שתופיע, נווטו לקבלת תעריף הנסיעה עבור תחנות העליה והירידה המבוקשות.